ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองลักซอร์

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองลักซอร์

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองลักซอร์

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมืองลักซอร์ ในประเทศอียิปต์ จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน เพราะคุณจะได้พบกับโบราณสถานที่สำคัญมากมาย พร้อมชมวิวสวย ๆ จากแม่น้ำไนล์ที่ไหลผ่านอย่างช้า ๆ

วิหารลักซอร์ มาจากภาษาอารบิกว่า el-Askur มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Castle”หรือ “Fortification” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “ป้อมปราการ” ภาษาอียิปต์โบราณของวิหารนี้คือ Ipet-resyt
สมัยที่นโปเลียนบุกอียิปต์ตอนแรกเค้าเชื่อกันเลยว่าวิหารลักซอร์เป็นพระราชวังมากกว่าวิหารเพราะรูปสลักสงครามการทำศึกและภาพโหดจนดูไม่น่าจะเป็นศาสนสถานได้ จริงๆ แล้วสมัยก่อนก็ถือว่าการทำสงครามเป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่ง

เมืองลักซอร์แตกต่างจากกรุงไคโรโดยสิ้นเชิง ไม่แออัดด้วยจำนวนประชากรตั้งอยู่ในส่วนที่เรียกว่า Upper Egypt สะอาด สงบ ทิวทัศน์งาม โรแมนติก สร้างโดยฟาโรห์อเมโนฟิสที่ 3 พระองค์สร้างวิหารแห่งนี้พร้อมกันกับการบูรณะต่อเติมวิหารคาร์นัคไปด้วย หากนับอายุวิหารนี้ถึงปัจจุบัน จะมีอายุร่วม 3,400 ปีมาแล้ว และได้รับการปฏิสังขรณ์สานต่อจากฟาโรห์องค์ต่อมาหลายองค์ แต่ที่เด่นที่สุดฟาโรห์รามเสสที่ 2

ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านที่สองเพื่อการพักผ่อนของเทพอะมอนราและครอบครัว คือเทวีมัต และเทพคอนซู และวิหารแห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นสถานที่เพื่อทำพิธีบูชาเทพเจ้าในช่วงเทศกาลโอเป็ต โดยเฉพาะด้านหน้าวิหารถูกประดับด้วยสฟิงซ์ หน้าคนสองข้างทาง เรียกว่า Court of Nectanebo I ซึ่งก็คือทางเดินที่อยู่ระหว่างเสาโอเบลิสก์ กับ ทางเดินสฟิงซ์นั่นเอง

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

โดยสฟิงซ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ลำดับที่ 30 โดยฟาโรห์ Nectanebo I แต่สร้างถนนตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรใหม่ วิหารลักซอร์ตั้งอยู่ทางใต้ของวิหารคาร์นัค โดยแต่เดิมในอดีตนั้นเส้นทางนี้สามารถเชื่อมต่อถึงวิหารคาร์นัคด้วยถนนแคบ ๆ ระยะทางห่างจากคาร์นัคราว 2.5-3 กิโลเมตร

เส้นสีน้ำเงินเป็นทางเดินสฟิงซ์ที่ผ่านวิหารของเทพคอนซูซึ่งจะไปสิ้นสุดที่สระน้ำด้านหน้าวิหาร แต่ว่าทางเดินสฟิงซ์ที่ใช้ในพิธีโอเป็ตนั้นจะเดินตามเส้นสีแดงที่จากวิหารลักซอร์โดยจะไปหักมุมที่ Temple of Mut และตรงเข้าสู่วิหาร Karnak ตามแกนเหนือ-ใต้

เสาโอเบสิสก์ ที่ตั้งโดดเด่น 1 ต้นอยู่ทางด้านหน้าของตัววิหาร ดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ควบคู่กับวิหารแห่งนี้ ความหมายของเสานี้คือ ชีวิต ความสว่าง และความรุ่งโรจน์ ปกติแล้วจะนิยมวางเสานี้ไว้เป็นคู่

ปัจจุบันนี้เสาโอเบลิสก์อีกต้นตั้งอยู่ที่ปลาซเดอลาคองคอร์ด กรุงปารีส โดยเสาโอเบลิสก์ต้นนี้มีความสูง 22.55 เมตร หนัก 227 ตัน เดิมยอดเสามีทองคำหุ้มแต่คาดว่าถูกขโมยทองไปตั้งแต่ 600 B.C. จากนั้นก็ถูกขนย้ายไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อเป็นของขวัญแก่ประเทศฝรั่งเศสในสมัยของโมฮาเหม็ดอาลีดาชา ในปี ค.ศ.1831 และเดินทางถึงฝรั่งเศส ประมาณวันที่ 21 ธันวาคม 1833 ใช้เวลาเดินทาง 3 ปี

หลังจากนั้น 3 ปี กษัตริย์ ลูอิส ฟิลลิฟเป ทรงให้นำเสาโอเบลิสก์ต้นดังกล่าว ไปประดิษฐ์ฐานอยู่ที่ ปลาซเดอลาคองคอร์ด ในวันที่ 25 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1836 กลางกรุงปารีส และประเทศฝรั่งเศสก็ได้ส่งนาฬิกาเพื่อเป็นของแลกเปลี่ยนในปี ค.ศ. 1846 โดยนาฬิกาเรือนนั้นยังคงตั้งอยู่ที่ Mosque of Mohamed Ali แต่ปัจจุบันนี้นาฬิกาเรือนนั้นได้หยุดเดินไปเรียบร้อยแล้ว

เสาโอเบลิกส์คาดว่าเดิมมาจากความเชื่อเรื่องการกำเนิดของโลกแบบหนึ่งของอียิปต์ที่ว่าเดิมโลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายต่อมาก็มีเนินดินกำเนิดขึ้นจากความวุ่นวายนั้น ชาวอียิปต์เรียกมันว่า “เบนเบน” เสาโอเบลิกส์ปรากฏครั้งแรกในรูปของวิหารสุริยะ

ส่วนด้านข้างประตูทางเข้าสู่วิหารมีรูปสลักลอยตัวของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ประทับนั่งทั้งสองข้าง ส่วนด้านชิดกำแพงวิหารด้านหน้าเป็นรูปสลักประทับท่ายืนตั้งอยู่หักล้มไปแล้ว 3 รูป เหลือยืนอยู่เพียงรูปเดียว หน้ากำแพงถูกแกะสลักร่องลึก ด้านซ้ายมือ คือส่วนหัวของรูปฟาโรห์รามเสสที่ 2 วางอยู่กับพื้น

กำแพงด้านหน้าสูง 24 เมตรขนาดเล็กกว่าวิหารคาร์นัค ด้านหลังกำแพงเป็นห้อง Great Court ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 มีห้องบูชาเทพอะมอนราและครอบครัวทางด้านขวา บริเวณนี้ถูกประดับด้วยเสาคู่เรียงรายรอบ ทรงมัดดอกบัวหัวเสาเป็นทรงบัวตูม

ส่วนปัจจุบันนี้ ทางด้านซ้ายมือเหนือวิหารกลับกลายเป็นมัสยิดตั้งโดดเด่นทับส่วนวิหารลักซอร์ ลึกเข้ามาเกือบครึ่งอยู่ข้างบน เพราะเมื่อก่อน บริเวณนี้ถูกทิ้งร้างและดินทรายทับถมมานานหลายศตวรรษ ผู้คนไม่ได้ให้ความสำคัญจึงเข้ามาอยู่อาศัย หุงหาอาหารก่อไฟกันให้ห้องหับของวิหาร ก่อให้เกิดเขม่าดำบนเพดานในวิหารทั้งที่นี่และที่อื่น ๆ และยิ่งตอนชาวมุสลิมเจ้ามาเป็นใหญ่จึงได้สร้างมัสยิดทับอยู่ข้างบนด้วยความไม่รู้ว่าข้างล่างคือเขตวิหาร

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1885 ถึงได้มีการเคลื่อนย้ายไล่คนออกไปแต่มัสยิดนั้นย้ายไม่ได้จนถึงปัจจุบัน เหตุผลที่ไม่ย้ายออกไปได้ เพราะเหตุผลทางศาสนา เมื่อสร้างมัสยิดลงบนตำแหน่งใดแล้วไม่สามารถทำลาย ย้าย และกระทำการอื่นเกี่ยวกับมัสยิดได้

ทางเดินเข้าสู่ห้องถัดไปมีรูปแบบการวางเสาคล้ายคลึงกับวิหารคาร์นัค แต่ที่นี่จะวางเฉพาะช่วงทางเดินเข้าสู่ห้อง Fore Court เท่านั้น ข้างละ 7 ต้นรวมทั้งหมด 14 ต้น สูงถึง 21 เมตร หัวเสาทรงปาปิรัสบนยอดเสามีคานหินแท่งใหญ่วาดพาดต่อกันทุกต้นเสา

ลักษณะวิหารของอียิปต์โบราณจะมีการวางผังคล้ายกันทุกที ห้องบูชาเทพเจ้าเพื่อทำพิธีหรือที่ประทับของเทพเจ้าจะอยู่ด้านในสุด ที่วิหารลักซอร์ก็เหมือนกันห้องบูชาเรืออันศักดิ์สิทธ์ของเทพอะมอนรา ก็มีเหมือนกัน แต่ในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ได้สร้างห้องบูชาซ้อนภายในห้องนี้ เท่ากับเป็นการสร้างปิดทับผนังและเพดานห้องเดิมไปหมด

ตรงทางออกทางด้านหน้าทางเข้าห้องสวดมนต์ห้องนี้ ถูกตกแต่งใหม่ด้วยเสาทรงสถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมันขนาดเล็ก หัวเสาทรงคอรินเธียน มีโดมโค้งเหนือทางเข้า
บาคาร่า

ทะเลสาบวานาก้า

ทะเลสาบวานาก้า ประเทศนิวซีแลนด์

ทะเลสาบวานาก้า ประเทศนิวซีแลนด์

ทะเลสาบวานาก้า

ทะเลสาบวานาก้า

เกาะใต้ในเมืองวานาก้าเป็นแม่เหล็กดึงดูดทั้งผู้ที่รักการผจญภัยและนักท่องเที่ยวที่ชอบพักผ่อนสบายๆ วานาก้าตั้งอยู่บนผืนน้ำที่ใสเหมือนกระจกของทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติเมาท์ แอสไปริ่ง ที่นี่เป็นจุดที่เหมาะสำหรับตกปลา เดินป่า เล่นสกี ชิมไวน์ และออกรอบเล่นกอล์ฟ นอกจากนี้เมืองนี้ยังมีงานวอร์เบิร์ด โอเวอร์ วานาก้า ซึ่งเป็นการแสดงทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทางตอนใต้

ทะเลสาบวานาก้า

เป็นทะเลสาบที่น้ำใสและเย็น รวมถึงในทะเลสาบจะมีเป็ดตัวน้อยใหญ่ ว่ายไปมาดูแล้วเพลินตามากๆ นอกจากนั้นบริเวณทะเลสาบยังมีหาดทรายสั้นๆ ปูทางสู่ท้องน้ำที่ทอดตัวออกไปไกลจรดแนวเขาสูงอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบผืนน้ำอันกว้างขวางแห่งนี้ดูแล้วสวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อมีภาพของเรือยอชต์ จำนวนหลายๆลำทอดสมอจอดอยู่ บริเวณริมทะเลสาบมีสนามเด็กเล่นให้ครอบครัวได้มาใช้เวลาเล่นกันในวันที่อากาศดีๆ

ทะเลสาบวานาก้า
ไฮไลท์เด็ดของการท่องเที่ยวทะเลสาบ วานาก้า คือ การเที่ยวแบบ Lifestyle Reserve ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับความเป็นอยู่แห่งวานาก้าอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันก็คงรักษาวิถีแห่งชีวิตและธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญเสียไป ซึ่งนับเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานท่องเที่ยวและผู้ประกอบการคนนิวซีแลนด์เป็นมิตร บุคลิกสบายๆ มีอัธยาศัยดี และมีระเบียบวินัย ยึดมั่นคุณธรรมและ เคารพกฎหมายสูงมาก นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสะอาดและความปลอดภัยสูงมาก

ทะเลสาบวานาก้า
ไฮไลท์เด็ดของการท่องเที่ยวทะเลสาบ วานาก้า คือ การเที่ยวแบบ Lifestyle Reserve ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับความเป็นอยู่แห่งวานาก้าอย่างแท้จริง และในขณะเดียวกันก็คงรักษาวิถีแห่งชีวิตและธรรมชาติไว้ไม่ให้สูญเสียไป ซึ่งนับเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ บาคาร่า

หนุ่มชายชาวออสเตรเลียสุดเฮง

หนุ่มชายชาวออสเตรเลียสุดเฮง พบทองคำหนัก 1.4 กก. รับเต็มๆ 2 ล้านบาท

หนุ่มชายชาวออสเตรเลียสุดเฮง พบทองคำหนัก 1.4 กก. รับเต็มๆ 2 ล้านบาท

หนุ่มชายชาวออสเตรเลียสุดเฮง

หนุ่มชายชาวออสเตรเลียสุดเฮง

เรียกได้ว่าการขุดทอง หรือร่อนทอง คงเป็นความฝันของใครหลายๆ คนที่จะได้ร่ำรวยชั่วข้ามคืน แต่คนส่วนมากก็มักจะพบแค่ทองก้อนเล็กๆ หรือเศษของทองที่ผสมรวมกับเม็ดทราย แต่ไม่ใช่กับชายหนุ่มผู้แสนจะโชคดีคนนี้ เมื่อชายคนหนึ่งดันไปพบทองคำหนัก 1.4 กิโลกรัม และรับเงินไปสบายๆ ราว 2.2 ล้านบาท

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ชายชาวออสเตรเลียรายหนึ่งพบแร่ทองคำน้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม โดยบังเอิญด้วยการใช้เครื่องตรวจจับโลหะขณะเดินสำรวจในแหล่งสายแร่ทองคำของรัฐเวสต์เทิร์นออสเตรเลีย โดยรายงานไม่ปรากฎชื่อของชายคนดังกล่าว

นายแมตต์ คุก ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอุปกรณ์เครื่องมือช่างในเมืองแคลกูลี ระบุว่าชายคนดังกล่าวเข้ามาในร้านของเขาพร้อมโชว์ก้อนแร่ทองคำขนาดใหญ่ให้ดูพร้อมด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

เขาเดินเข้าร้านของผมและโชว์ก้อนทองที่อยู่ในมือ ด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้า มันใหญ่กว่าหีบห่อบุหรี่นิดเดียวและความหนาแน่นของมันนั้นเหลือเชื่อมาก โดยเขาประเมินว่าก้อนแร่ทองคำที่ชายคนนี้พบจะมีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 2.2 ล้านบาท)

ศาสตราจารย์ แซม สเปียริง แห่งวิทยาลัยเหมืองแร่ของมหาวิทยาลัย Curtin University ในนครเพิร์ธระบุว่า ชาวบ้านหลายคนมักจะชอบมาทำกิจกรรมช่วงวันหยุดด้วยการเช่าเครื่องตรวจสอบโลหะ ในการเดินหาแร่อันมีค่าเหล่านี้

ทองส่วนใหญ่ที่พบมักจะมีน้ำหนักไม่ถึงครึ่งออนซ์ แต่ก็ได้ยินว่ามีบางคนพบแร่ทองคำเป็นก้อนเลยก็มี เฉลี่ยแล้วจะมีนักสำรวจพบทองไซส์ขนาดนี้ประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี

ทั้งนี้ ประเมินเกือบสามในสี่ของเหมืองทองคำที่ผลิตได้ในออสเตรเลียถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองรอบเมืองแคลกูลีแห่งนี้ นายคุกเผยว่า ชายคนดังกล่าวเล่าว่าเขาพบก้อนแร่ทองคำนี้โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินเล็กน้อยก่อนจะพบว่ามันมีส่วนที่ฝังอยู่ใต้ดินราว 45 เซนติเมตร
บาคาร่า

พี่ไม่ต้องร้องไห้นะ

พี่ไม่ต้องร้องไห้นะ พ่อแม่ไม่ต้องการพวกเราไม่เป็นไร รอผมโตขึ้น ผมจะดูแลพี่เอง

พี่ไม่ต้องร้องไห้นะ พ่อแม่ไม่ต้องการพวกเราไม่เป็นไร รอผมโตขึ้น ผมจะดูแลพี่เอง

พี่ไม่ต้องร้องไห้นะ

พี่ไม่ต้องร้องไห้นะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวสุดเศร้าของผู้ใช้เพจเฟซบุ๊ก

ชื่อ ช้างเผือก โดยระบุข้อความว่า เรื่องราวสุดประทับใจระหว่าง น้องชายและพี่สาว

เรื่องราวของ เด็กชายชาวจีนวัย 7 ขวบ ได้พาพี่สาววัย 11 ขวบที่หล่นจากเตียง

ได้รับบาดเจ็บมาส่งที่โรงพยาบาล โดยพี่สาวร้องไห้ ด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา

พร้อมเรียกหาพ่อแม่ ที่ทิ้งเด็กน้อยทั้ง 2 คนไปนานหลายปีแล้ว ก่อนน้องชายวัย 7 ขวบ

พูดกับพี่สาวว่า ไม่ต้องร้องไห้นะ พ่อแม่ไม่ต้องการพวกเรา ไม่เป็นไร ยังมีผมนะ รอผมโตขึ้น

ผมจะดูแลพี่เอง บาคาร่า

ล็อกซเล่ย์

ล็อกซเล่ย์ ขนทัพเคมีภัณฑ์ร่วมงาน “ASEAN Ceramics 2019”

ล็อกซเล่ย์ ขนทัพเคมีภัณฑ์ร่วมงาน “ASEAN Ceramics 2019”

ล็อกซเล่ย์ ขนทัพเคมีภัณฑ์ร่วมงาน

กลุ่มเคมีภัณฑ์ บมจ.ล็อกซเล่ย์ ชูพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จับมือ ฮินดาลโค อินดัสตรี้ ประเทศอินเดีย

ร่วมงาน “ASEAN Ceramics 2019” จัดเต็มผลิตภัณฑ์เคมี แคลไซน์ อลูมินา ในกลุ่มอุตสาหกรรม

ด้านเซรามิค

ล็อกซเล่ย์

นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ล็อกซเล่ย์ ในฐานะผู้ดูแลกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เผยว่า ล็อกซเล่ย์ และ ฮินดาลโค อินดัสตรี้ ผู้ผลิตแคลไซน์ อลูมินารายใหญ่ของโลกเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมเซรามิคร่วมกันจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้พบปะเจรจาสร้างเครือข่ายทางการค้ากับล็อกซเล่ย์ เป็นการตอกย้ำภาพการเป็นผู้นำในการทำตลาดเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม มายาวนานกว่า 50 ปี ภายใต้จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่มุ่งแสวงหาสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

“ล็อกซเล่ย์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ฮินดาลโค อินดัสตรี้ มากว่า 20 ปี เพื่อร่วมมือกันพัฒนาตลาด ผ่านการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และสินค้าที่มีคุณภาพมาต่อยอดกับลูกค้า อีกทั้งมีแผนนำเคมีภัณฑ์อื่นๆ ของ ฮินดาลโค มาขยายตลาดไปยัง กลุ่มอุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมฉนวนทนไฟ และอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำและสร้างความยั่งยืน พร้อมที่จะก้าวไปร่วมกันกับลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม” นายสุรพันธ์ กล่าว

ปัจจุบัน ล็อกซเล่ย์มีพันธมิตรเป็นผู้ผลิตเคมีอุตสาหกรรมรายใหญ่จากต่างประเทศมากกว่า 10 ราย รวมทั้งมีฐานลูกค้ามากกว่า 800 ราย กระจายตามอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น สำหรับภาพรวมของกลุ่มเคมีภัณฑ์ ได้ตั้งเป้าเติบโตในปี 2563 เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% โดยเน้นกลยุทธ์ขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มคุณค่าในตลาดให้ตรงกับตวามต้องการของลูกค้า เพื่อขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในอนาคตอีกด้วย บาคาร่า

มาช่วยแล้วเด้อพี่น้อง

มาช่วยแล้วเด้อพี่น้อง หม่ำ จ๊กมก ลุยช่วยชาวบ้านพร้อม ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

มาช่วยแล้วเด้อพี่น้อง หม่ำ จ๊กมก ลุยช่วยชาวบ้านพร้อม ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

มาช่วยแล้วเด้อพี่น้อง หม่ำ จ๊กมก ลุยช่วยชาวบ้านพร้อม

เมื่อเวลา 11.00 น.วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพิน

ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ บริษัทมะลิทอง โลจิสติกส์จำกัด โดยคุณปิยทัศน์ มะลิทอง

กรรมการบริหารพร้อมคณะ ร่วมด้วยตำรวจจิตอาสา สภ.เมืองร้อยเอ็ด ไปมอบสิ่งของบรรเทา

ความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ที่บ้านอ้น ม.3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต่อจากนั้นเวลา 12.30 น.วันเดียวกัน คณะผู้ร่วมบริจาคอุทกภัยทั้งนี้เดินทางไปเพื่อมอบสิ่งของ

ให้ผู้ประสบภัย ที่บ้านแคน ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ขณะเดินทาง มีตลกชื่อดัง อย่าง

เพ็ชรทาย วงศ์คำเหลา อายุ 54 ปี หรือ หม่ำ จ๊กมก ดารานักแสดงตลก ซึ่งเป็นชาว จ.ยโสธร

บ้านใกล้เรือนเคียงกับ จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์มาหา พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพิน

เพื่อประสานขอใช้สถานที่ สภ.เมืองร้อยเอ็ด ถ่ายทำหนัง เรื่อง Loveเลยร้อยเอ็ด

พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพิน จึงถือโอกาสเชิญ หม่ำ จ๊กมก เข้าร่วมแจกสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทั้งที่ บ้านแคน ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดและบ้านห้าแยกกกโพธิ์

ต.เหนืองเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งงานนี้ ชาวบ้านต่างพากันตื่นเต้นและอารมณ์ดีไปด้วย

มาช่วยแล้วเด้อพี่น้อง

ในขณะมอบแจกสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วมและทราบว่า หม่ำ จ๊กมก หรือ เพ็ชรทาย วงศ์คำเหลา

กำลังจะใช้โลเกชั่นของ จ.ร้อยเอ็ด เป็นที่สร้างภาพยนตร์รักเรื่องหนึ่ง คือ LOVE เลยร้อยเอ็ด

ซึ่งเป็นเรื่องของ ด.ต.นายหนึ่ง วัยใกล้เกษียณ รักกับสาวนักเรียนวัยรุ่นชั้น ม.ปลาย
บาคาร่า

แคร์

แคร์ ฉัตรฑริกา เปิดตัวมีแฟนแล้วคนจะได้เลิกจีบสักที

ฉัตรฑริกา เปิดตัวมีแฟนแล้วคนจะได้เลิกจีบสักที

แคร์ ฉัตรฑริกา

เล่นเรื่องไหนหนีไม่พ้นลุคสาวเซ็กซี่  งานนี้ไม่รู้ว่าแฟนหนุ่มอย่าง

จีโน่-ปิยพล หรือ จีโน่ the snack ยูทูบเบอร์คนดัง จะแอบหวงและห่วงมากน้อยไหนแค่

เจอหน้าสาว แคร์ วันเปิดกล้องละคร “ดาวคนละดวง” ทางช่อง 3 เลยต้องสอบถามกันตรงๆ

แต่งตัวเซ็กซี่แฟนหนุ่มว่ายังไงบ้าง?

แคร์

“เค้าไม่ได้ติดตามละครของเรา ไม่ได้เช็ก เคารพซึ่งกันและกันก็รู้ว่าเป็นงาน ถามว่าหวงมั้ยก็มีค่ะ

เค้าจะเตือนระวังด้วยนะ แต่เค้ารู้แหละเราเซฟตัวเองและระวังตัวอยู่แล้ว คงเป็นอารมณ์เป็นห่วง

อย่าว่าแต่แฟนเลย แม่ก็เป็นห่วง เค้าไม่อยากให้ลุคหรือภาพลักษณ์เราเป็นในแนวทางนั้น

แต่ด้วยความที่หนูโตขึ้นด้วย ก็เลยลองเปลี่ยนบทบาทบ้างเพื่อให้มันดูหลากหลาย”

กับจีโน่ตอนนี้เราเปิดตัวมากน้อยแค่ไหน? “ไม่ได้เปิดแต่ไม่ได้ปิด ไปไหนไม่ได้แอบอะไร

ไปเดินห้างไปกินข้าวกันปกติ ไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้หวือหวาชื่นมื่นหวานแหวว ส่วนใหญ่คนก็รู้

เพราะทางฝั่งของเค้าก็มีสื่อของเค้าเป็นยูทูบเบอร์ บางทีเราไปจอยถ่าย คลิปบ้างอะไรบ้าง

ฉะนั้นจะได้กลุ่มเป้าหมายทั้งของเราและทางคนที่ดูยูทูบด้วย”

คุยกันนานกี่ปีแล้ว? “รู้จักกันมา 4 ปีได้ แต่ที่มาคบกันจริงๆจังๆ 2-3 ปี ก็รู้จักกันในสถานะเพื่อนก่อน

เจอกันตอนที่ทำงาน ตอนนั้นแคร์แสดงภาพยนตร์เป็นนางเอก แต่เค้ามาเล่นเป็นเอกซ์ตร้าก็เลยรู้จักกัน”

ไม่ชวนกลับมาทำงานวงการเต็มตัวเหมือนกับเราล่ะ? “งานตรงนั้นของเค้าก็เหมือนงานแสดงเหมือนกัน

ยูทูบต้องออกกล้อง ถ่ายคลิปอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะคนละแชนแนลกัน จริงๆก็ใช้แอ็กติ้ง

เหมือนกัน”

เวลาไปทำงานมากองถ่ายเค้ามาดูแลเราบ้างมั้ย? “ไม่มีเลยค่ะ ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีมาดูแล”

เค้าไม่ห่วงเหรอเพราะในกองมีแต่หนุ่มๆเยอะ? “ไม่เลยค่ะ จริงๆแล้วความเชื่อใจไว้ใจก็ต้องมี

อย่างตัวเค้าเองไปถ่ายคลิปมีสาวๆเหมือนกัน ฉะนั้นเราก็เชื่อใจซึ่งกันและกันเรา ต่างคนต่างทำงาน

เค้าก็มีและน่าเป็นห่วงกว่าหนูอีก มาห่วงอะไรหนูล่ะ หนูเป็นคนไว้ใจได้ เป็นคนซื่อสัตย์

เราคุยกับใครก็คุยกับคนนั้นคนเดียวจะไม่มีว่อกแว่ก ความรู้สึกของหนูการมีแฟนก็เป็นการ

ปกป้องตัวเรา สมมติเราร่วมงานพี่ๆ เพื่อนๆนักแสดงอย่างน้อยเค้าก็รู้แล้วล่ะว่าเรามีคนคุย โดยที่เรา

ไม่ต้องบอก เค้าจะได้ไม่ต้องมายุ่ง ตัวเราจะได้ไม่ต้องลำบากใจ”

คบกันขนาดนี้ที่บ้านมีโอกาสได้เจอหรือยัง? “ได้เจอกันแล้วค่ะ ไปมาหาสู่แล้วตามแต่โอกาส”

แม่เรามีฝากดูแลหรือเตือนอะไรเป็นพิเศษ? “ไม่ได้อะไร แม่อยากให้ดูกันไปเรื่อยๆ เพราะว่า

อายุยังน้อยยังไม่ถึงวัยที่จะรีบมีครอบครัว ส่วนตัวก็ยังไม่ได้รีบไม่ร้อน เอาความพร้อมดีกว่า

แล้วเราเองก็ยังมีงาน มีเป้าหมายเก็บเงินอะไรอยู่ เค้าก็มีเป้าหมายของเค้า เรื่องแต่งค่อยว่ากัน

ไม่รู้จะรีบทำไม ก็ดูๆไปก่อนดีกว่า”.

บาคาร่า

"เสน่ห์​ของชนบท"

“เสน่ห์​ของชนบท”

“เสน่ห์​ของชนบท”

“เสน่ห์​ของชนบท”

"เสน่ห์​ของชนบท" "เสน่ห์​ของชนบท"
สำหรับคนที่เกิดในเมือง หลายคนคงไม่เข้าใจว่าการใช้ชีวิตแบบ “เด็กบ้านนอก” มันสุดยอดแค่ไหน จริงอยู่ที่ว่าเมื่อก่อนเราอาจถูกล้อเลียนเรื่องของการเป็น “เด็กบ้านนอก” แต่เมื่อเติบโตขึ้น ได้งานทำในเมืองใหญ่ ทุกคนก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าสู่การเป็น “คนเมือง” บางคนติดใจสังคมเมืองจนแทบไม่ยอมกลับบ้านเกิด แต่บางคนกลับโหยหาความรู้สึกบรรยากาศที่เงียบสงบของชนบทครั้งที่เคยสัมผัสตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก ส่วนตัวผมคิดว่าชีวิตชนบทยังคงมีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์​อันยาวนานหอมกรุ่น​เข้มข้นอยู่​ ผู้คนมีปฎิสัมพันธ์​และเอื้ออาทร​ต่อกัน…. เป็นเสน่ห์​ที่หน้าหลงไหลจน​ ผมไม่อาจจากไปที่อื่นได้ จนหลงรักความเป็น”เด็กบ้านนอก” แบบสุดใจ❤️ บาคาร่า

"เสน่ห์​ของชนบท" "เสน่ห์​ของชนบท"

"เสน่ห์​ของชนบท"

แม่อุ้ม

แม่อุ้ม กระเตง น้องดิสนีย์ เที่ยวภูเก็ต

แม่อุ้ม กระเตง น้องดิสนีย์ เที่ยวภูเก็ต

แม่อุ้ม กระเตง น้องดิสนีย์ เที่ยวภูเก็ต

แม่อุ้มแม่อุ้ม
ฉายแววสวยตั้งแต่เด็กจริงๆ สำหรับ น้องดิสนีย์ ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่คนสวย อุ้ม ลักขณา ตอนนี้น้องดิสนีย์อายุได้ 5 เดือน แม่อุ้มว่าเห่อแล้ว บอล กฤษณะ ก็เห่อลูกสาวตัวน้อยไม่แพ้กัน ล่าสุดยกครอบครัวกันไปเที่ยวภูเก็ต

แม่อุ้มแม่อุ้ม
และล่าสุดกับภาพน่ารักๆ ของน้องดิสนีย์ ที่บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องนึกแม่อุ้ม ลูกสาวตัวน้อยในชุดว่ายน้ำเกาะอก จ้ำม่ำน่ารักมาก และแคปชั่นที่อุ้มแอบแซวลูกสาวว่า “ก้อนอะไรลอยอยู่ในสระว่ายน้ำน้า” น้องดิสนีย์ ตัวแน่นๆ ตาโตๆ เป็นเด็กน่าเอ็นดูจริงๆ

เรียกว่าถอดแบบความสวยแม่มาเป๊ะ และส่องทริปนี้ อุ้ม ลักขณา ก็จัดชุดใหญ่ไฟกะพริบเช่นกัน ตัวจริงเสียงจริงเรื่องความเซ็กซี่ อุ้มในชุดว่ายน้ำสีดำสุดเซ็กซี่ ชุดนี้เว้าขาสูงมากแม่ หุ่นแซ่บมากด้วย บาคาร่า

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน สวนสาธารณะแห่งชาติของสหรัฐฯ

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน สวนสาธารณะแห่งชาติของสหรัฐฯ

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน
อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน เป็นอุทยานแห่งแรกของโลกและของสหรัฐอเมริกา

ตั้งอยู่ในเขตติดต่อ 3 รัฐได้แก่ ไวโอมิง มอนแทนา และไอดาโฮ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐไวโอมิง

เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ มีเนื้อที่มากกว่า 2 ล้านเอเคอร์ คือ

ประมาณ 43,750 ตารางไมล์ หรือ 8,992 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,620,000 ไร่

ภายในอุทยานประกอบไปด้วยที่ราบสูงและภูเขาสูงมีหน้าผาชัน และทะเลสาบ

เยลโลว์สโตนเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีบ่อน้ำร้อน และน้ำพุร้อน มากกว่า 10,000 แห่ง

และ 250 แห่งเป็นบ่อน้ำพุร้อน (เป็นแมกมาใต้ดินที่พุ่งออกมา) และน้ำพุร้อนที่สำคัญคือ

น้ำพุร้อนโอลด์เฟทฟุล ซึ่งมีน้ำพุร้อนพุ่งออกมาทุกๆ 33 และ 93 นาที

โดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ยังมีน้ำตกอีกกว่า 300 แห่ง

ที่สามารถค้นพบและท่องเที่ยวได้อีกมากมาย

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

สัตว์ป่าที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ได้แก่ หมีกริซลี หมีดำ ควายป่าไบซัน กวางมูส กวางเอลก์ แพะภูเขาบิกฮอร์น แมวป่า หมาป่า รวมถึงนกชนิดต่าง ๆ อีกมากกว่า 250 ชนิด

ดินแดนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 600,000 ปี เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทิ้งร่องรอยของหินละลายที่พุ่งผ่านผิวโลกขึ้นมาเย็นตัว เกิดเป็นภูเขาสูง ที่ราบและหุบเหวที่สวยงาม ที่ราบที่เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยาน มีความกว้างกว่า 50 ไมล์ หรือ 80 กิโลเมตร มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 7,000 ฟุต หรือ 1 ไมล์ครึ่ง จุดที่ต่ำที่สุด คือ 5,300 ฟุต จะอยู่ทางด้านเหนือของอุทยาน และจุดที่สูงที่สุดจะอยู่ที่ยอดเขาอีเกิ้ล สูงถึง 11,300 ฟุต บนที่ราบสูงจะมีแม่น้ำเยลโลว์ สโตนไหลผ่านลงสู่ทะเลสานเยลโลว์ สโตน ที่อยู่เกือบกึ่งกลางเขตอุทยาน

หลังยุคน้ำแข็งละลาย คือ กว่า 8,500 ปีที่ผ่านมา ป่าในอุทยานแห่งชาติ เยลโลว์ สโตนได้เริ่มเกิดขึ้น ผู้ที่เคยพบเคยผ่านมาในอดีตก็คือ พวกอินเดียนแดง ต่อมาก็มีคนผิวขาวได้เคยเดินทางผ่านบ้าง ต่างก็เล่าขานบอกกล่าวถึงป่าใหญ่ที่อุดมไปด้วยบ่อน้ำร้อนและบ่อน้ำพุร้อน รวมถึงบ่อโคลนเดือด

เยลโลว์ สโตน เริ่มมาเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เมื่อนักสำรวจชาวอเมริกันชื่อ จอห์น โคลเทอร์ (John Colter) ได้เดินทางมาถึงในปี ค.ศ.1807 โคลเทอร์ได้พยายามผลักดันให้ชาวอเมริกันและชาวโลกได้รู้จักกับดินแดนภูเขาสูงแห่งนี้ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1872 ดินแดนแถบนี้ในชื่อของ Colter’s Hill จึงได้รับการยอมรับจากรัฐบาลอเมริกัน ให้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของชาวอเมริกา และถือได้ว่าเป็นอุทยานแห่งแรกของโลกด้วย

อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์ สโตน มีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ในด้านตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิ่ง อาณาเขตด้านเหนือติดเขตแดนรัฐมอนทาน่า และด้านตะวันตกติดขอบแดนรัฐไอดาโฮ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่อุทยานได้ถึง 4 ทาง คือ ด้านตะวันตกจากไอดาโฮ ด้านเหนือจากมอนทาน่า ส่วนทางด้านใต้และด้านตะวันออกก็อยู่ในไวโอมิ่ง ในบริเวณอุทยานมีถนนหนทางยาวรวมแล้วกว่า 500 กิโลเมตร ถนนส่วนใหญ่จะเปิดให้รถใช้ราว ๆ เดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน หลังจากนั้นจะห้ามรถผ่าน อนุญาตให้เฉพาะพาหนะที่ใช้สำหรับฟื้นหิมะและน้ำแข็ง เช่น รถสโนว์โค้ช สโนวโมบิล สกี และเลื่อนน้ำแข็ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานที่ดูแลอุทยาน จะแจกเอกสาร แผนที่ รวมถึงคำเตือนต่าง ๆ ในการท่องเที่ยวในอุทยานช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีพื้นที่หลายแห่งที่เต็มไปด้วยหลุม หุบเหว และพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจ อากาศที่หนาวจัดและหิมะที่ตกหนักอาจเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยว อีกทั้งอากาศที่แปรปรวนบ่อย ๆ ในป่าเขาอาจทำให้นักท่องเที่ยวหลงทาง ติดหิมะเป็นอันตรายถึงชีวิต นักท่องเที่ยวต้องระวังตัวและเตรียมพร้อม ต้องเช็คข่าวจากหน่วยงานพยากรณ์อากาศ ใช้ทักษะและความระมัดระวังในการเอาตัวรอด ไม่ประมาท เมื่ออยู่ใกล้หุบเหว น้ำตก บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด จุดชมวิว และอันตรายจากสัตว์ป่า รวมถึงต้องคอยระวังดูแลเด็ก ๆ ในปกครองอย่างเข้มงวดด้วย

โดยทั่วไปอากาศในฤดูร้อนบนอุทยานจะเย็นสบายกำลังดี คือจะร้อนที่สุดในเดือนกรกฏาคม ประมาณ 13 c แต่ในฤดูหนาว อากาศจะหนาวมาก อุณหภูมิในเดือนมกราคมจะประมาณ -13 c และสถิติที่หนาวเย็นที่สุดที่เคยวัดได้คือ – 40 c อุทยานจะปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าโดยเด็ดขาดทุก ๆ ปี ตั้งแต่ราว ๆ เดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่หิมะกำลังละลาย การเดินทางอาจไม่สะดวกและเป็นอันตรายได้ บาคาร่า